Εγγραφή


Εγγραφές: έως 15 Απριλίου 2016

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής και τον κατάλογο εκθεμάτων, και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής, προκειμένου να την αποστείλετε με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαβάστε το έντυπο «κανονισμός λειτουργίας και όροι συμμετοχής στην ΔΕΒΘ».

Παρακαλούμε να αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής και τον κατάλογο των εκθεμάτων στη HELEXPO (υπόψη κας Φώφης Ζαχαράκη τηλ.: 2310-291167, φαξ: 2310-291656, e-mail: tif2@helexpo.gr)