Από αυτή την ενότητα μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία Τύπου και τις ανακοινώσεις σχετικά με την ΔΕΒΘ.

Ενημέρωση: Αν είστε δημοσιογράφος και θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία Τύπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στείλτε μας τα στοιχεία σας στη διεύθυνση press-tbf@hfc.gr

Διαπίστευση: Αν είστε δημοσιογράφος και θέλετε να διαπιστευτείτε για να καλύψετε δημοσιογραφικά την ΔΕΒΘ στείλτε μας τα στοιχεία σας διεύθυνση press-tbf@hfc.gr

* Για να εγγραφείτε στη λίστα διαπιστευμένων δημοσιογράφων και να αποκτήσετε την κάρτα εισόδου στην ΔΕΒΘ είναι απαραίτητο να επισυνάψετε βεβαίωση διαπίστευσης από το μέσο στο οποίο εργάζεστε (δεν ισχύει για τους δημοσιογράφους που είναι διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).